Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора