Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Добри практики за насърчаване на младите хора за участие в дейности и работа във връзка с културно-историческото ни наследство

Младите хора оживяват древното керамично наследство на община Павликени.

От 17 до 31 януари 2015г в Павликени се проведе лагер за обучение на млади доброволци в рамките на Проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство на община Павликени“. Бенефициент по Проекта е Община Павликени а партньори са френската Асоциация АПАРЕ и Националното сдружение за среден и малък бизнес НСМСБ. Активно участие в работата на Проекта взе и Исторически музей Павликени. В продължение на дена младежи от Павликени се обучаваха как да интерпретират културното и историческо наследство на Античния керамичен център край Павликени, какви възможности дава това наследство за стартиране на малък бизнес, каква е технологията на керамичното производство. Обучители в теоретичната част бяха представители на АПАРЕ, на НСМСБ и на музея в Павликени. Особено атрактивно за младежите бе участието в практическите занимания по време на които самите те изработваха керамични съдове художествени пана и предмети. Техен помощник и наставник в новия занаят бе майсторът грънчар Ани Спасова.

В залите на Исторически музей Павликени както и във В Търново предстои уреждането на изложба с най красивите експонати изработен по време на лагера.

Античният керамичен център в момента е част от международен проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство на община Павликени” на стойност 267,300 лв. 20 младежи на възраст от 18 до 29 г. ще се обучават да правят продукти от глина по древна технология. Участниците преминаха пет теоретични лекционни дни по програмата, след което и 10 дни практически лагер за усвояване на древната технология. Най-красивите продукти, които младежите изработят по време на лагера, ще бъдат показани в изложба.

Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България и Асоциацията за регионално участие и развитие АПАРЕ от Франция са партньори в проекта, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. След приключването на проекта през лятото ще бъде готов анализ за потенциала на Античния керамичен център като бизнес ниша за община Павликени и за цялата Великотърновска област.

Младите французи Александър Колвин и Армани Сюгон, членове АПАРЕ, бяха на гости в община Павликени във връзка с реализацията на поредния етап от съвместния проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство на община Павликени“. Проектът стартира още през април 2013 година, в момента активно се работи по него, за да приключи в рамките на предвидения финал през юни тази година. Целта му е като се използва иновативния опит на АПАРЕ, европейска младежка организация, базирана в провинция Прованс във Франция, да се извърши социален експеримент за пилотно прилагане у нас на техния модел за въвличане на млади хора да оживяват културно-историческото наследство в подкрепа на инициативи за стартиращ бизнес. В петдневен интензивен обучителен лагер в Павликени френския опит научиха 20 местни доброволци на възраст от 18 до 29 години.

Александър Колвин, експерт по трансфер на иновации, подчерта доброволческия характер на дейностите, които извършва тяхната младежка организация в доброволческите занятия по реставрация и консервация на културно-историческото наследство. „Надявам се, след като приключат обучението си по проекта, младите хора от Павликени да осъзнаят по-силно принадлежността си към този регион“, подчерта още Колвин.

Елеонора Негулова, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България, което е партньор на АПАРЕ в този проект, нарече реализацията му голямо предизвикателство.

„Проектът ще бъде един социален експеримент в местната общност. Трябва да мобилизира мотивацията на младите хора и да осъществи определена форма на взаимодействие между публичния сектор, бизнеса и гражданите“, каза тя. В рамките на обучението им младите хора трябва да бъдат мотивирани не само да оценяват и обучени да участват в консервация и реставрация на културно-историческото наследство в Античния керамичен център край Павликени, но и да бъдат обучени на валоризация на това наследство – т.е. извличане на икономически ползи от него. На младите хора ще се преподават и юридически и чисто практически познания за стартиране на малък бизнес и възможности за позициониране на пазара.

„Трябва да се даде възможност младите хора да преоткрият местните ресурси и така да видят своята перспектива за живот и реализация в своето родно място“, обясни Негулова.

Кметът на Павликени инж. Емануил Манолов разказа за намеренията на Общината да кандидатства за финансиране в рамките на 750,000 евро с друг проект, също свързан с Античния керамичен център, предвиждащ подобряване на инфраструктурата в него, изграждането на нови експозиционни площи, нови консервационни дейности на обекта и др. Това финансиране може да дойде от Норвежкия финансов механизъм. Туристите ще имат възможност сами да изработват на място керамични предмети по адаптирани древни римски технологии, които да вземат после като сувенири със себе си.

В Павликени се проведе и научно-приложна конференция „Наследството – бъдеще в миналото“ като част от проектните дейности. Предстои и изработването на политически документ на общината в подкрепа на развитието на керамичното наследство. Вече са подготвени 20 обучители по валоризация на наследството, както и за подготовката на младежите доброволци. В края на обучителния лагер с младежите доброволци ще бъде направена изложба с изработените от тях експонати по адаптирани древни технологии на керамични предмети, най-добрите ще влязат в алманах.https://www.dnesbg.com/obshtestvo/frantsuzi-obutchavat-mladi-hora-ot-pavlikeni-kak-da-ozhivyat-drevnoto-keramitch.html