Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ 180, 3701 Нов квартал, Видин

Email: consult2000@abv.bg

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.