Проект

Старите столици
Видин и Велико Търново -
културно-историческо наследство
за бъдещето на младите хора

Младежки форум, посветен на културно-историческото наследство се проведе във Велико Търново

 Проект „Старите столици Видин и Велико Търново- културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2023 г. Идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г.

Повече от 45 участници от Велико Търново се включиха в проведения младежки форум, посветен на културно-историческото наследство на двете стари столици – Видин и Велико Търново. Форумът се организира от видинското сдружение „Консулт груп“.  Проектът „Старите столици Видин и Велико Търново – културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г., идентификационен номер на договора: 25-00-93/07.12.2023 г. В дейността участваха 45 младежи от Велико Търново, които се включиха в различни форми на интеракция, практически дейности и учене чрез преживявания.

Трима експерти – обучители от Видин водиха учебните занимания, в периода от 25-28 април 2024 г., на представителите на пряката целева група (разпределени на три възрастови групи). Теми на дискусиите бяха:

1. „Европейското културно-историческото наследство“;

2. „Туристически пътешествия: съхраняване на естествената и културна красота в двата региона“;

3. „Опазване на културно-историческата идентичност и традиции чрез възможностите за професионална реализация на младежите“;

4. Младежки дебат на тема „Видин и Велико Търново – Споделени наследства за бъдещето на младите хора“

На всички участници бяха предоставени учебни и информационни материали, а в края на обученията те попълниха анкетни карти за обратна връзка и оценка на ефективността на използваните методи за обучение и насърчаване на младежкото участие в културно-творчески дейности.

За повече информация: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085893731215

Този материал е създаден в рамките на проект с № НПИМД-КО1-ОБЛ-128/2023 и цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Консулт Груп“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.